Piotr C. Piotrowski

Architekt Rozwiązań Informatycznych, SUSE

Architekt rozwiązań informatycznych w firmie SUSE. Ma za sobą ponad dwie dekady pracy w IT. Przez ostatnie kilkanaście lat zajmował się rozwiązaniami do przechowywania danych, począwszy od wsparcia technicznego dla systemów pamięci masowej, poprzez pracę konsultanta obsługującego największych polskich klientów, a obecnie projektując rozwiązania pamięci masowej zdefiniowanej programowo (Software Defined Storage).

Prelekcje:

OpenStack and Ceph integration

Ceph is the clear leader for OpenStack storage. During our sessioin we will present why Ceph is perfect fit for OpenStack. We will also show you how to integrate Cinder (block storage), Glance (images) and Nova (VM virtual disks) – three prominent OpenStack use cases with Ceph.

Scalable and comprehensive management of Linux workloads running in both public and private clouds