Agenda

OpenStack Day Poland 2017
OpenStack Day Poland 2017
2017-03-22
Ścieżka Biznesowa
II Ścieżka Techniczna
I Ścieżka Techniczna
Ścieżka Biznesowa
II Ścieżka Techniczna
I Ścieżka Techniczna
08:00 - 09:00
Rejestracja
08:00 - 09:00
Rejestracja
08:00 - 09:00
Rejestracja
09:00 - 09:30
Sesja Plenarna: The Future of OpenStack – Trends and Insights from the User Survey | OpenStack Foundation
Heidi Tretheway
Senior Marketing Manager, OpenStack Foundation
Heidi Bretz
Director of Business Development, OpenStack Foundation
09:00 - 09:30
Sesja Plenarna: The Future of OpenStack – Trends and Insights from the User Survey | OpenStack Foundation
Heidi Tretheway
Senior Marketing Manager, OpenStack Foundation
Heidi Bretz
Director of Business Development, OpenStack Foundation
09:00 - 09:30
Sesja Plenarna: The Future of OpenStack – Trends and Insights from the User Survey | OpenStack Foundation
Heidi Tretheway
Senior Marketing Manager, OpenStack Foundation
Heidi Bretz
Director of Business Development, OpenStack Foundation
09:30 - 10:00
Sesja Plenarna: Bringing Cloud Native Innovation to the Enterprise

Businesses are having to adapt themselves to a new set of market pressures, this talk explores that and how some organisations are bring cloud native innovation to the enterprise.

Rob McMahon
Director for Cloud, Red Hat EMEA
09:30 - 10:00
Sesja Plenarna: Bringing Cloud Native Innovation to the Enterprise

Businesses are having to adapt themselves to a new set of market pressures, this talk explores that and how some organisations are bring cloud native innovation to the enterprise.

Rob McMahon
Director for Cloud, Red Hat EMEA
09:30 - 10:00
Sesja Plenarna: Bringing Cloud Native Innovation to the Enterprise

Businesses are having to adapt themselves to a new set of market pressures, this talk explores that and how some organisations are bring cloud native innovation to the enterprise.

Rob McMahon
Director for Cloud, Red Hat EMEA
10:00 - 10:30
Sesja Plenarna: Contributing to OpenStack – above divisions | Red Hat & SUSE

Dwie konkurencyjne firmy, dwóch programistów , jedno imię, jedna społeczność, ten sam cel – OpenStack.

W tej prezentacji pokażemy jak łatwo można dołączyć do społeczności OpenStack oraz jak wygląda współpraca nad tym rewolucyjnym projektem, nawet jeśli pracuje się w różnych firmach. Rozwiniemy też odpowiedź na pytanie „Czym jest OpenStac?„, wykraczając poza standardową definicję nowoczesnej platformy dla chmury obliczeniowej, gdyż  projekt ten znaczy coś więcej.

Od początku swojego istnienia OpenStack stał się platformą do współpracy i akademią rozwoju dla inżynierów z całego świata. Dzięki podejściu Open Source oraz otwartej społeczności każdy ma możliwość przetestowania nowych funkcjonalności i napisanie własnych, by w trakcie ich zgłaszania móc dyskutować z innymi inżynierami z największych firm na świecie. Michał Pryć z Red Hat oraz Michał Jura z SUSE zapraszają do prezentacji  ponad podziałami o tym jak OpenStack zmienia technologię oraz system pracy inżynierów.

Michał Jura
Inżynier oprogramowania High-Availability i OpenStack Cloud w SUSE
Michał Pryć
OpenStack Engineer w Red Hat
10:00 - 10:30
Sesja Plenarna: Contributing to OpenStack – above divisions | Red Hat & SUSE

Dwie konkurencyjne firmy, dwóch programistów , jedno imię, jedna społeczność, ten sam cel – OpenStack.

W tej prezentacji pokażemy jak łatwo można dołączyć do społeczności OpenStack oraz jak wygląda współpraca nad tym rewolucyjnym projektem, nawet jeśli pracuje się w różnych firmach. Rozwiniemy też odpowiedź na pytanie „Czym jest OpenStac?„, wykraczając poza standardową definicję nowoczesnej platformy dla chmury obliczeniowej, gdyż  projekt ten znaczy coś więcej.

Od początku swojego istnienia OpenStack stał się platformą do współpracy i akademią rozwoju dla inżynierów z całego świata. Dzięki podejściu Open Source oraz otwartej społeczności każdy ma możliwość przetestowania nowych funkcjonalności i napisanie własnych, by w trakcie ich zgłaszania móc dyskutować z innymi inżynierami z największych firm na świecie. Michał Pryć z Red Hat oraz Michał Jura z SUSE zapraszają do prezentacji  ponad podziałami o tym jak OpenStack zmienia technologię oraz system pracy inżynierów.

Michał Jura
Inżynier oprogramowania High-Availability i OpenStack Cloud w SUSE
Michał Pryć
OpenStack Engineer w Red Hat
10:00 - 10:30
Sesja Plenarna: Contributing to OpenStack – above divisions | Red Hat & SUSE

Dwie konkurencyjne firmy, dwóch programistów , jedno imię, jedna społeczność, ten sam cel – OpenStack.

W tej prezentacji pokażemy jak łatwo można dołączyć do społeczności OpenStack oraz jak wygląda współpraca nad tym rewolucyjnym projektem, nawet jeśli pracuje się w różnych firmach. Rozwiniemy też odpowiedź na pytanie „Czym jest OpenStac?„, wykraczając poza standardową definicję nowoczesnej platformy dla chmury obliczeniowej, gdyż  projekt ten znaczy coś więcej.

Od początku swojego istnienia OpenStack stał się platformą do współpracy i akademią rozwoju dla inżynierów z całego świata. Dzięki podejściu Open Source oraz otwartej społeczności każdy ma możliwość przetestowania nowych funkcjonalności i napisanie własnych, by w trakcie ich zgłaszania móc dyskutować z innymi inżynierami z największych firm na świecie. Michał Pryć z Red Hat oraz Michał Jura z SUSE zapraszają do prezentacji  ponad podziałami o tym jak OpenStack zmienia technologię oraz system pracy inżynierów.

Michał Jura
Inżynier oprogramowania High-Availability i OpenStack Cloud w SUSE
Michał Pryć
OpenStack Engineer w Red Hat
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
10:30 - 11:00
Przerwa kawowa
11:00 - 11:45
OpenStack deployment is hard …or is it? Automation and containers to the rescue!

Automatyzacja procesów ma znaczący wpływ na to, jak obecnie wygląda świat IT. Nabiera ona jeszcze większego znaczenia, gdy zestawimy ją z niezmiennymi paczkami oprogramowania dostarczanymi przez technologię konteneryzacji. Podczas prezentacji pokażę, jak to nowoczesne podejście jest wykorzystywane w dwóch podobnych do siebie projektach: OpenStack-Ansible oraz Kolla. Jaki cel im przyświeca? Jak działają? Czym się od siebie różnią?

In the modern IT world, automation is almost everywhere. But it truly shines when paired with immutable software packages supplied by the containerization technology. So let’s take a closer look how those technologies are used in two similar projects: OpenStack-Ansible and Kolla. What are their missions, how do they work, and how do they differ from each other?

Paweł Krupa
DevOps Engineer w SoInteractive
11:00 - 11:45
Integracja własnych rozwiązań sieciowych w OpenStack Neutron

Podczas tej sesji zaprezentujemy jak zintegrowaliśmy technologię  vRack z usługą Public Cloud, bazującą na platformie OpenStack, oraz dlaczego zdecydowaliśmy się na rozwijanie własnych rozszerzeń OpenStack-a. Przedstawimy krok po kroku jak rozszerzyć Openstack Neutron o dodatkowe API oraz własne typy sieci dodane do ML2 plugin tak, aby umożliwić klientom skorzystanie z dodatkowego typu sieci opartej na vRack przy pomocy standardowego, znanego OpenStack Neutron API.

Krzysztof Tomaszewski
Architekt Public Cloud w OVH
Sławomir Kapłoński
DevOps engineer w OVH
11:00 - 11:45
Liberate your virtual workload with hybrid cloud management provided by Red Hat OpenStack Platform

Red Hat Enterprise Linux OpenStack Platform delivers an integrated foundation to create, deploy, and scale a secure and reliable public or private OpenStack cloud. Now Red Hat OpenStack subscription comes with fully functional open hybrid cloud management layer – the Red Hat CloudForms. You can liberate your virtual workload and start using not only the OpenStack but also all your existing virtual platforms to build your modern cloud solution.

Wojciech Furmankiewicz
Regional Manager CEE, Solution Architecture w Red Hat CEE
11:45 - 12:30
Monitoring of Openstack clouds
Tomasz Trębski
Artur Basiak
11:45 - 12:30
DevOps in OpenStack Cloud

Na czym polega rewolucja we wdrażaniu platformy OpenStack Cloud dla całego biznesu? Jak będą wyglądać Data Center przyszłości? Jak zmienia się proces tworzenia oprogramowania? Czym jest DevOps? Jak dostosować swój biznes do nowych technologii Cloud? Na te oraz inne pytania odpowie w prostych słowach inżynier z biznesowym interfejsem. Zapraszam wszystkich, którzy chcą w łatwy sposób zrozumieć bardzo złożoną technologię OpenStack Cloud oraz procesy, które zachodzą obecnie w biznesie oraz IT.

What does the OpenStack cloud platform implementation revolution mean for the whole business? How will Data Center of the future look like? How does the software development process change? What is DevOps? How can you adapt your business to new Cloud technologies? These and other questions will be answered in simple terms by an engineer with a business interface. I’d like to invite everyone who wants to gain and understanding of very complex OpenStack Cloud technology and processes than are currently taking place in business and IT.

Michał Jura
Inżynier oprogramowania High-Availability i OpenStack Cloud w SUSE
11:45 - 12:30
1. Openshift Container Platform na Openstack: otwarta chmura hybrydowa
2. Autoscaling with OpenStack
  1. Openshift Container Platform na Openstack: otwarta chmura hybrydowa
    Abstrakt: Konkurencyjność w obecnych czasach wymaga nowoczesnych aplikacji. Budowanie takich aplikacji wymaga nowoczesnego IT, którego w wielu organizacjach brakuje. Zanim Twoi programiści zaczną szukać rozwiązań poza własnym IT przyjrzyj się kombinacji Red Hat Openshift Container Platform i Red Hat Openstack Platform zarządzanym centralnie przez Red Hat CloudForms. Jest to otwarta platforma dla przedsiębiorstw wspierająca rozwój aplikacji w oparciu o kontenery, chmurę prywatną, integrację z chmurą publiczną i scentralizowane zarządzanie. Platfroma chmurowa Red Hat umożliwia łatwą modernizację infrastruktury IT, tak żeby programiści mogli budować nowoczesne usługi i dostarczać je szybko dla klientów i użytkowników przy scentralizowanym zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury.
  2. Autoscaling with OpenStack:
    Abstract: Intelligently and automatically scaling applications based on resource requirements is at the heart of the OpenStack value proposition. It is one of the key capabilities that differentiate cloud vs traditional infrastructure such as VMware. For those of us who have been in IT a while auto scaling was always a white unicorn, often discussed but never actually seen. During this presentation we will talk about how to do this in OpenStack using Heat and Ceilometer.
Jarosław Stakuń
Senior Solution Architect w Red Hat CEE
Rafał Szmigiel
Specialist Solution Architect OpenStack w Red Hat EMEA
12:30 - 13:30
Obiad
12:30 - 13:30
Obiad
12:30 - 13:30
Obiad
13:30 - 14:15
OpenStack and Ceph integration

Ceph is the clear leader for OpenStack storage. During our sessioin we will present why Ceph is perfect fit for OpenStack. We will also show you how to integrate Cinder (block storage), Glance (images) and Nova (VM virtual disks) – three prominent OpenStack use cases with Ceph.

Piotr C. Piotrowski
Architekt Rozwiązań Informatycznych w SUSE
13:30 - 14:15
Dragonflow – Doing Cloud Networking to Scale

A cloud can consist of thousands of nodes. Each node can contain up to tens of hosts. Each host needs networking. That’s a lot of networking. In Dragonflow, we provide this networking. Dragonflow is a distributed SDN controller, implementing Neutron’s API, and built to scale. In order to do that, we built Dragonflow to be distributed in everything. Then we tested how well it scales. As it turns out, it scales well. In this talk, we will show how well Dragonflow scales. How we tested this. And how Dragonflow was built to reach these results.

Omer Anson
Software Developer, Huawei
13:30 - 14:15
Accelerating SDI Adoption Around the World

Data centers of today are a far cry from their predecessors, which were often less than agile. Cloud computing and the digitalization of business models call for a fast moving infrastructure that can be adapted to new requirements quickly and with minimal resources.

Intel is working extensively with the cloud ecosystem to drive innovation in cloud computing, enabling business to transition smoothly and incrementally from an existing data center infrastructure to an optimized cloud infrastructure based on increasingly intelligent and efficient SDI. Software Defined Infrastructure (SDI) is an approach in which applications, running on pooled compute, networking and storage resources, are optimally provisioned and dynamically managed via software intelligent resource orchestration to improve and maintain desired service levels.

In tandem, to drive and accelerate data center innovation Intel started Cloud Builders program. Intel Cloud Builders brings together industry leaders to develop, optimize, and accelerate deployments of cloud solutions for the modern data center. The collaborative Cloud Builders ecosystem provides reference architectures, solution briefs, and technical guidance to accelerate cloud deployments and drive data center innovation. Cloud Builders also delivers developer training and member matchmaking to drive customer POCs and trials accelerating solution deployment.

Marcin Klimaszewski
Cloud SW Poland Engineering Director, Intel
14:15 - 15:00
Upgrading OpenStack

New OpenStack version is released every 6 months and each release is supported for just 1 year. That’s why keeping your OpenStack installation up to date is essential to avoid fatal bugs, security issues and take advantage of new features. The upgrade process should not spoil user experience or service availability. In order to meet those requirements, OpenStack needs to be upgraded in a rolling manner, meaning that services should be upgraded one by one, always having at least one API endpoint active and functional. In this presentation we will show how to do it.

You will learn about software designs that make rolling upgrades possible – giving you full scope of what OpenStack community was working on during last releases. This knowledge will help you understand live OpenStack upgrade procedures that will be presented as a conclusion to the presentation.

Artur Korzeniewski
Software Engineer w Intel
Michał Dulko
Software Engineer w Intel
14:15 - 15:00
One to rule them all – cloud service management
Dawid Chojnacki
Team Manager, Fujitsu
Paulina Badziak
Software Engineer w Fujitsu
14:15 - 15:00
Quality of Service w OpenStack Neutron

Quality of Service (QoS) definiuje się jako zdolność do zapewnienia pewnych wymagań sieciowych (przepustowość, opóźnienie) na żądanym poziomie i jest szeroko  używana w sieciach komputerowych.

Od wersji Liberty Openstack Neutron posiada wsparcie dla QoS. W tej prezentacji pokażę jaki jest obecny stan Quality of Service w Neutron’ie, jakie typy reguł są dostępne i wspierane przez backend’y oraz jak korzystać z tej funkcjonalności jako administrator Openstack’a.

Przedstawię również plany rozwoju QoS’a w Neutronie w kolejnych releasach Openstack’a.

Sławomir Kapłoński
DevOps engineer w OVH
15:00 - 15:15
Przerwa kawowa
15:00 - 15:15
Przerwa kawowa
15:00 - 15:15
Przerwa kawowa
15:15 - 16:00
Platforma OpenStack w infrastrukturze hybrydowej w oparciu o sieć vRack

Dynamicznie rozwijający się biznes raz za razem stawia przed IT kolejne wyzwania. Jak efektywnie skalować infrastrukturę, gdy biznes tego potrzebuje? Czy tylko migracja do chmury zapewni elastyczność zasobów? Czy da się łatwo połączyć tradycyjną infrastrukturę serwerową z platformą Public Cloud opartą o OpenStack? Anna Wieluńska i Adam Kijak opowiedzą, jak to się robi w OVH.

Adam Kijak
DevOps, OVH
Anna Wieluńska
Digital Sales Manager, OVH
15:15 - 16:00
Deploying OpenStack with TripleO: An in-depth look

In this session you’ll hear about how TripleO can be used to deploy a scalable and reliable OpenStack cloud; you’ll get to know the TripleO principles (how it uses OpenStack to deploy OpenStack), how it can be used to deploy a customised environment, and how it can be replied upon for ongoing lifecycle management, such as scaling, updates, and major version upgrades. We’ll explore some of the concepts via a live demo, although given the time constraints we won’t be deploying an environment end to end. Rhys has spent almost 8 years at Red Hat, and works as a Senior Principal Product Manager in Red Hat’s OpenStack and Virtualisation business unit, focussing on making sure that our most strategic customers have everything they need to be successful with Red Hat’s open source technologies.”

Gregory Charot
Senior Field Product Manager, Red Hat
15:15 - 16:00
Cluster Hadoop na Fizemkach

Podczas prezentacji opowiemy jak udało się zautomatyzować proces stawiania klastrów Hadoopa w oparciu o takie technologie jak:

  • openstack
  • terraform
  • puppet

Dzięki takiej automatyzacji udało się skrócić czas przygotowania środowiska z ok. tygodnia do jednej godziny niezależnie od skali skomplikowania ekosystemu Hadoopa.Opowiemy również o zmianach w OpenStack IRONIC jakie zostały wykonane od pierwszej generacji do teraz ( zmiany pod naszych wewnętrznych klientów, proces budowania obrazu, proces dodawania nowych serwerów)

Marek Gawiński
Senior Data Platform Engineer, Allegro
Krzysztof Kowalik
Starszy Inżynier Systemowy, Allegro
Szymon Kowalski
Starszy Inżynier Systemów, Allegro
16:00 - 16:45
Jak pogodzić ogień z wodą czyli VIO – VMware Integrated OpenStack

Sesja pokazująca rozwiązanie VMware Integrated OpenStack. W trakcie prezentacji przedstawię odpowiedzi na pytania:
• Dlaczego VMware zdecydował się opracować własną dystrybucję OpenStacka?
• Dla kogo jest przeznaczona?
• Jaka jest architektura rozwiązania?
• Jak wygląda implementacja poszczególnych usług OpenStacka w VIO?
• Jak szczegółowo działa integracja z rozwiązaniem SDN VMware NSX?
• Jak realizowane jest zaawansowane bezpieczeństwo?
• Jak ułatwić życie administratorowi i uprościć monitorowanie, analizę logów oraz aktualizację oprogramowania.

Emil Gągała
Architekt Rozwiązań Sieciowych w VMware
16:00 - 16:45
QNAP w środowisku OpenStack

Grzegorz Bielawski, Country Manager firmy QNAP, opowie o tym, jak użytkownicy rozwiązań bazujących na OpenStack mogą wykorzystać urządzenia QNAP NAS jako niezawodny, wydajny i wysoko dostępny block storage w swoich ekosystemach OpenStack.

Dzięki wprowadzeniu przez QNAP wsparcia dla OpenStack Cinder Driver możliwe jest wykorzystanie korporacyjnych modeli serwerów QNAP NAS do przechowywania danych w rozwiązaniach OpenStack – co pozwala na zapewnienie wysoko dostępnej, bezpiecznej przestrzeni storage on-site, a także na skuteczne zabezpieczenie danych z wirtualnych maszyn (dzięki używaniu migawek do odzyskiwania danych w razie potrzeby). Podczas swojego wystąpienia Grzegorz Bielawski omówi zalety wynikające z wykorzystania QNAP NAS w OpenStack, odpowie na wszelkie pytania dotyczące implementowania QNAP NAS w rozwiązaniach bazujących na OpenStack oraz przedstawi pokrótce, które modele serwerów NAS firmy QNAP najlepiej nadają się do takich zastosowań.

Grzegorz Bielawski
Country Manager w QNAP
16:00 - 16:45
Scalable and comprehensive management of Linux workloads running in both public and private clouds
Piotr C. Piotrowski
Architekt Rozwiązań Informatycznych w SUSE
16:45 - 17:30
Od Nibostratusa do Cumulusa – rozwikłaj swojego OpenStacka
Łukasz Wrona
Senior Software Developer, Dynatrace
Karolina Ruszkowska
Technical Product Manager, Dynatrace
16:45 - 17:30
Kubification as a solution to robust, flexible and modern deployment of OpenStack for your datacenter

When we started working on OpenStack on Kubernetes demo for Austin Summit, we had a simple goal – “show the community it is possible”. So we began with the kolla-mesos project (who even remembers that now?) and somehow brought it to the Kubernetes world. Right now, there are several community projects around the deployment of OpenStack on Kubernetes: Stackanetes, Fuel-CCP, openstack-helm, kolla-kubernetes and more. As we were involved in all of them we would like to show that all of those projects are more similar than different. During this presentation we will show how the “kubification” of complex solutions like OpenStack is defined by the development pace of Kubernetes rather than the application itself.

Daniel Tadrzak
Cloud Solution Engineer w Intel
Tomasz Paszkowski
Cloud Solution Engineer w Intel
Piotr Prokop
Cloud Solution Engineer w Intel
16:45 - 17:30
Technopark Pomerania – case study

Celem prelekcji jest zaprezentowanie architektury systemu obsługującego chmurę publiczną, jaki wdrożyliśmy w szczecińskim Technoparku Pomerania. W ramach rozbudowy szczecińskiego Technoparku Pomerania powstał nowoczesny budynek serwerowni. Technopark zastanawiał się, w jaki sposób zagospodarować potencjał i możliwości, które się dzięki temu pojawiły. Wybór padł na rozwiązanie hybrydowe: z jednej strony postanowiono umożliwić kolokację serwerów Klientów, a z drugiej – świadczyć usługi chmury publicznej dla zainteresowanych firm. Do zbudowania chmury wybrano Openstacka w wersji Kilo, jako rozwiązanie o największym potencjale rozwoju i możliwościach.

W projekcie wdrożone zostały podstawowe usługi chmury publicznej, takie, jak Nova, Cinder, Glance, Neutron (wraz z usługami LBaaS o FWaaS) oraz obsługę serwerów dedykowanych i storage obiektowego w oparciu o RadosGW. Jako storage wykorzystano CEPH. Oczywiście, nie mogło zabraknąć narzędzi do monitoringu i zarządzania całością rozwiązania (Puppet, Foreman, Zabbix, Graylog, Gitlab) oraz backupów. Przeprowadzone wdrożenie Openstacka stanowi bazę, na której zbudowano usługę PaaS (w oparciu o OpenShift) i system e-commerce / self-service, stanowiący punkt styku z użytkownikami (na podstawie rozwiązania Drupal Commerce).

 

Łukasz Klimek
Właściciel Software Inn
17:30 - 18:00
Zakończenie konferencji
17:30 - 18:00
Zakończenie konferencji
17:30 - 18:00
Zakończenie konferencji
Select date to see events.