Emil Gągała

Architekt rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa, VMware.

This is My Story

Emil Gągała – konsultant sieciowy, pasjonat rozwiązań chmurowych. Absolwent Telekomunikacji Politechniki Warszawskiej. Pracuje w polskim oddziale VMware jako architekt rozwiązań sieciowych i bezpieczeństwa.Wcześniej przez wiele lat pracował w Juniper Networks. Uczestniczył w projektach w obszarze sieci szkieletowych, dostępu szerokopasmowego, centrów danych i bezpieczeństwa. Posiada certyfikat VCIX-NV i JNCIE-SP. Jest członkiem Rady Programowej PLNOG.

Prelekcje:

Jak pogodzić ogień z wodą czyli VIO – VMware Integrated OpenStack

Sesja pokazująca rozwiązanie VMware Integrated OpenStack. W trakcie prezentacji przedstawię odpowiedzi na pytania:
• Dlaczego VMware zdecydował się opracować własną dystrybucję OpenStacka?
• Dla kogo jest przeznaczona?
• Jaka jest architektura rozwiązania?
• Jak wygląda implementacja poszczególnych usług OpenStacka w VIO?
• Jak szczegółowo działa integracja z rozwiązaniem SDN VMware NSX?
• Jak realizowane jest zaawansowane bezpieczeństwo?
• Jak ułatwić życie administratorowi i uprościć monitorowanie, analizę logów oraz aktualizację oprogramowania.