Jarosław Stakuń

Senior Solution Architect, Red Hat CEE

Jaroslaw works as an IT solutions architect at Red Hat and is responsible for supporting solutions sales based on Red Hat JBoss Middleware technology in the region of Central and Eastern Europe.He has many years of experience in middleware technologies with particular emphasis on application platforms, systems integration, business process management, IT systems security, mobile, cloud solutions and application containers.

Jarek pracuje jako Architekt rozwiązań IT w firmie Red Hat I jest odpowiedzialny za wsparcie sprzedaży i wdrożeń rozwiązań opartych na technologii Red Hat JBoss Middleware u klientów z różnych sektorów w regionie Europy Centralnej i Wschodniej. Posiada wieloletnie doświadczenie w technologiach middleware ze szczególnym uwzględnieniem platform serwerów aplikacyjnych, integracji systemów, automatyzacji procesów biznesowych, bezpieczeństwa systemów IT, rozwiązań chmurowych, mobilnych a także konteneryzacji środowisk aplikacyjnych.

Prelekcje:

Openshift Container Platform na Openstack: otwarta chmura hybrydowa

Konkurencyjność w obecnych czasach wymaga nowoczesnych aplikacji. Budowanie takich aplikacji wymaga nowoczesnego IT, którego w wielu organizacjach brakuje. Zanim Twoi programiści zaczną szukać rozwiązań poza własnym IT przyjrzyj się kombinacji Red Hat Openshift Container Platform i Red Hat Openstack Platform zarządzanym centralnie przez Red Hat CloudForms. Jest to otwarta platforma dla przedsiębiorstw wspierająca rozwój aplikacji w oparciu o kontenery, chmurę prywatną, integrację z chmurą publiczną i scentralizowane zarządzanie. Platfroma chmurowa Red Hat umożliwia łatwą modernizację infrastruktury IT, tak żeby programiści mogli budować nowoczesne usługi i dostarczać je szybko dla klientów i użytkowników przy scentralizowanym zarządzaniu i monitorowaniu infrastruktury.

Staying competitive today requires modern applications. Building those requires a modern IT, which many businesses lack. Before your developers look outside of your IT organization for solutions, check out combination of Red Hat Openshift Container Platform and Red Hat Openstack Platform managed by Red Hat CloudForms. This fully open source platforms for enterprises combines a container-based app-development platform, private-cloud infrastructure, public-cloud interoperability, and a common management framework. Red Hat cloud platforms modernizes your infrastructure so developers can build services and deliver them to customers and your organization fast, and so IT can retain control and manage the environment from 1 place.