Michał Jura

Inżynier oprogramowania High-Availability i OpenStack Cloud w SUSE Linux

This is My Story

Michał Jura, absolwent studiów Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W trakcie studiów pracował w Instytucie Cybernetyki Technicznie oraz kierował studenckim kołem naukowym Informatyki Systemów Autonomicznych i Adaptacyjnych. Doświadczenie zbierał uczestnicząc przy budowie Data Center w firmie Axit Polska. Później jako freelancer związany z Money.pl, zaprojektował i wdrożył infrastrukturę serwerową opartą o rozwiązanie HP Blade Servers. Obecnie pracuje w SUSE Linux jako inżynier oprogramowania przy projektach High-Availability i OpenStack Cloud. Gorący zapaleniec systemu Linux oraz idei Open Source. Jest prelegentem na konferencjach OpenStack Summit oraz SUSECON.

Prelekcje:

Contributing to OpenStack - above divisions

Dwie konkurencyjne firmy, dwóch programistów , jedno imię, jedna społeczność, ten sam cel – OpenStack.

W tej prezentacji pokażemy jak łatwo można dołączyć do społeczności OpenStack oraz jak wygląda współpraca nad tym rewolucyjnym projektem, nawet jeśli pracuje się w różnych firmach. Rozwiniemy też odpowiedź na pytanie „Czym jest OpenStac?„, wykraczając poza standardową definicję nowoczesnej platformy dla chmury obliczeniowej, gdyż  projekt ten znaczy coś więcej.

Od początku swojego istnienia OpenStack stał się platformą do współpracy i akademią rozwoju dla inżynierów z całego świata. Dzięki podejściu Open Source oraz otwartej społeczności każdy ma możliwość przetestowania nowych funkcjonalności i napisanie własnych, by w trakcie ich zgłaszania móc dyskutować z innymi inżynierami z największych firm na świecie. Michał Pryć z Red Hat oraz Michał Jura z SUSE zapraszają do prezentacji  ponad podziałami o tym jak OpenStack zmienia technologię oraz system pracy inżynierów.

DevOps in OpenStack Cloud

Na czym polega rewolucja we wdrażaniu platformy OpenStack Cloud dla całego biznesu? Jak będą wyglądać Data Center przyszłości? Jak zmienia się proces tworzenia oprogramowania? Czym jest DevOps? Jak dostosować swój biznes do nowych technologii Cloud? Na te oraz inne pytania odpowie w prostych słowach inżynier z biznesowym interfejsem. Zapraszam wszystkich, którzy chcą w łatwy sposób zrozumieć bardzo złożoną technologię OpenStack Cloud oraz procesy, które zachodzą obecnie w biznesie oraz IT.

What does the OpenStack cloud platform implementation revolution mean for the whole business? How will Data Center of the future look like? How does the software development process change? What is DevOps? How can you adapt your business to new Cloud technologies? These and other questions will be answered in simple terms by an engineer with a business interface. I’d like to invite everyone who wants to gain and understanding of very complex OpenStack Cloud technology and processes than are currently taking place in business and IT.