Paweł Koniszewski

Software Engineer, Intel Corporation

Paweł Koniszewski – od 4 lat pracuje w branży IT i od 4 lat związany z projektem OpenStack w firmie Intel jako lider techniczny i archiktekt chmur obliczeniowych. Absolwent informatyki na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. Na trzecim roku studiów rozpoczął swoją przygodę w Intelu i wtedy też postawił pierwsze kroki w dziedzinie chmur obliczeniowych przy szóstym wydaniu OpenStacka – Folsom. Przez pierwszy rok zajmował się inteligentym rozkładaniem obciążenia w chmurze, wewnętrznym projektem w Intelu. Od 2014 roku aktywny kontrybutor w projekcie nova, gdzie odegrał kluczową rolę w planowaniu pracy i kontrybucji do jednej z głownych funkcjonalności – „live migracji”. Odpowiedzialny za współpracę z partnerami nad rozwojem OpenStacka. Jest także prelegentem na konferencjach OpenStack Summit.

Poza swoimi regularnymi obowiązkami służbowymi jest też mentorem. Pomaga w rozwijaniu umiejętności technicznych, budowaniu kariery, a także dba o rozwoju osobisty.