Paweł Krupa

DevOps Engineer w SoInteractive

This is My Story

Programista nocą, administrator za dnia i majsterkowicz z powołania. Mój cel? Automatyzacja jak największej ilości rzeczy – od serwerów po centralne sterowanie ogrzewaniem. Specjalizuję się głównie w technologiach takich jak Ansible, bash i Python, ale nie są mi obce zagadnienia związane z C/C++, Go czy Lua. Aktualnie jestem członkiem organizacji FireHOL odpowiadającej za projekt „netdata” oraz pracuję jak DevOps Engineer w SoInteractive. A co po pracy? Porządna dawka adrenaliny w postaci wszelkich sportów ekstremalnych.

Developer at night, admin by day, tinkerer at heart. My mission? To automate as much as I can! (Involving not only servers but also things like home climate control). I specialize in Ansible, bash and Python, however sometimes I write code in C/C++, Go or Lua. When not chained to my desk I like fixing broken things and enjoy almost every extreme sport there is. Currently I am a member of FireHOL, an organization responsible for an open source project called netdata and I work as a DevOps Engineer at Sointeractive.

Prelekcje:

OpenStack deployment is hard ...or is it? Automation and containers to the rescue!

Automatyzacja procesów ma znaczący wpływ na to, jak obecnie wygląda świat IT. Nabiera ona jeszcze większego znaczenia, gdy zestawimy ją z niezmiennymi paczkami oprogramowania dostarczanymi przez technologię konteneryzacji. Podczas prezentacji pokażę, jak to nowoczesne podejście jest wykorzystywane w dwóch podobnych do siebie projektach: OpenStack-Ansible oraz Kolla. Jaki cel im przyświeca? Jak działają? Czym się od siebie różnią?

In the modern IT world, automation is almost everywhere. But it truly shines when paired with immutable software packages supplied by the containerization technology. So let’s take a closer look how those technologies are used in two similar projects: OpenStack-Ansible and Kolla. What are their missions, how do they work, and how do they differ from each other?