Sławomir Kapłoński

DevOps engineer, OVH

DevOps engineer at OVH working on large cloud infrastructures. Software Defined Networking geek and programming enthusiast, working in R&D team to solve networking challenges and integration requirements on large scale public cloud solution.

Developer of Openstack Neutron in free time. You can catch me on #openstack-dev or #openstack-neutron channels at FreeNode.

Prelekcje:

Integracja własnych rozwiązań sieciowych w OpenStack Neutron

Podczas tej sesji zaprezentujemy jak zintegrowaliśmy technologię  vRack z usługą Public Cloud, bazującą na platformie OpenStack, oraz dlaczego zdecydowaliśmy się na rozwijanie własnych rozszerzeń OpenStack-a. Przedstawimy krok po kroku jak rozszerzyć Openstack Neutron o dodatkowe API oraz własne typy sieci dodane do ML2 plugin tak, aby umożliwić klientom skorzystanie z dodatkowego typu sieci opartej na vRack przy pomocy standardowego, znanego OpenStack Neutron API.

Quality of Service w OpenStack Neutron

Quality of Service (QoS) definiuje się jako zdolność do zapewnienia pewnych wymagań sieciowych (przepustowość, opóźnienie) na żądanym poziomie i jest szeroko  używana w sieciach komputerowych. Od wersji Liberty Openstack Neutron posiada wsparcie dla QoS. W tej prezentacji pokażę jaki jest obecny stan Quality of Service w Neutron’ie, jakie typy reguł są dostępne i wspierane przez backend’y oraz jak korzystać z tej funkcjonalności jako administrator Openstack’a. Przedstawię również plany rozwoju QoS’a w Neutronie w kolejnych releasach Openstack’a.