Regulamin przyznawania nagród w konkursie przeprowadzanym podczas trwania konferencji „Open Stack Day” w dniu 22 marca 2017r.

 1. Organizatorem konferencji „Open Stack Day” jest firma Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ulicy Tatarskiej 5, zwane dalej „Compendium CE”.
 2. W konferencji oraz konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby posiadające potwierdzony status Uczestnika konferencji (które dokonały wcześniejszej rejestracji na konferencję poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://www.openstackday.pl/2017/rejestracja/ oraz dokonały opłaty konferencyjnej na wskazane podczas rejestracji konto)
 3. W konkursie można wygrać 2 rodzaje nagród:
  • 1x Raspberry Pi 3 model B z obudową
  • 2x powietrzną sofę Lay Bag
 4. Zasady przyznawania nagród:
  Każdy z uczestników w materiałach konferencyjnych znajdzie ankietę Open Stack Day. Aby wziąć udział w konkursie należy poprawnie wypełnić ankietę, w kreatywny sposób odpowiedzieć na pytanie konkursowe, zostawić ankietę na stoisku organizatora Compendium CE. Komisja konkursowa, w skład której wejdzie 3 pracowników organizatora konferencji, wybierze 3 najbardziej kreatywne odpowiedzi spośród wszystkich, które wygrają nagrody. Aby odebrać nagrodę wybrana osoba musi być obecna w sali wykładowej podczas zakończenia konferencji 22 marca. Jeżeli nie będzie jej wśród osób obecnych, nagroda przysługuje kliejnemu zgłoszeniu wybranemu przez komisję.
 5. Osoba, której odpowiedź na pytanie konkursowe zostało ocenione najwyżej wygrywa raspberry Pi 3 model B ufundowany przez organizatora konferencji. Dwie kliejne osoby, których odpowiedzi były najbardziej kreatywne dostaną po jednej sztuce powietrznej sofy Lay Bag.
 6. Każdy uczestnik konferencji, który zdobył nagrodę wypełnia potwierdzenie odbioru nagrody.
 7. Ostateczną decyzję w każdej kwestii podejmują organizatorzy, ich postanowienia są nieodwołalne.
 8. Komunikaty dotyczące konferencji znajdują się pod adresem https://www.openstackday.pl/2017/