Paweł Koniszewski

Senior NFV Infrastracture Engineer, TelcoSystems

Absolwent informatyki na wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. Od ponad 5 lat pracuje w branży IT gdzie przez cały czas jest związany z projektem OpenStack. Większość tego czasu, bo pełne 5 lat, pracował w firmie Intel jako inżynier i lider techniczny gdzie głównie był aktywnym kontrybutorem do projektu nova, a przy okazji prelegentem na konferencjach OpenStack Summit.

Od kilku miesięcy dla firmy TelcoSystems rozwija ich produkt – NFVTime – bazujący na OpenStacku, którego podstawowym celem jest skalowania wirtualnych funkcji sieciowych. Obecnie nie skupia się już na kontrybucji do OpenStacka, a na produktach które go wykorzystują celem ich usprawnienia i odpowiedniej integracji z chmurą.

PRELEKCJE:

Tytuł:
Going into inevitable – Cells v2

Abstrakt:
Many releases ago nova introduced cells as a way to scale an environment out. Primary idea behind this feature was to have multiple message queues and databases to distribute load a bit better. The feature was marked as an experimental and it never changed its state, as there was always tons of other work with higher priority. However, after many releases, the original nova flow was 'redesigned’, so that Cells v2 are now the only way to deploy nova.

Going through the topic, I’ll start with a brief description of nova cells v1 to shed some light on the idea behind the feature. Then I will tell you what nova cells v2 brings, how it changes behavior of running OpenStack environment and potential pitfalls that one might find.