Paweł Mirończuk

SUSE Senior Consultant

Wielki entuzjasta oprogramowania open source. Korzysta z Linuksa na desktopie od 1996 r. Obeznany z wieloma systemami jak Debian/Ubuntu, Fedora/RedHat, openSUSE/SUSE Linux Enterprise i BSD.

Specjalizacje: zarządzanie tożsamością, RBAC, XML, XSLT, PRINCE2, ITIL, Linux, wirtualizacja, klastrowanie, cloud computing.

PRELEKCJE:

Warsztaty:
Uruchamianie aplikacji w kontenerach z wykorzystaniem technologii Kubernetes i oprogramowania SUSE CaaS Platform (samodzielnie lub na SUSE OpenStack Cloud).

Plan warsztatów z SUSE CaaS Platform:

  1. Konfiguracja głównego węzła zarządzającego – mastera
  2. Zapoznanie się z interfejsem
  3. Podłączenie kilku workerów (dostarczone jako OVA do zaimportowania)
  4. Uruchomienie wcześniej przygotowanego obrazu z aplikacją
  5. Upgrade obrazu do nowszej wersji – symulacja „błędu krytycznego” w celu zademonstrowania, jak używanie kontenerów skraca czy wręcz eliminuje „okienka serwisowe”.

Prelekcja:
Monitorowanie i zarządzanie środowiskiem chmury OpenStack

Zapraszamy na premierowy pokaz SUSE OpenStack Cloud 8 (premiera – maj 2018) oraz w pełni skalowalnego narzędzia do monitorowania chmury, które upraszcza monitorowanie i zarządzanie środowiskiem chmury SUSE OpenStack Cloud i uruchomionymi w niej procesami. Na naszej sesji technicznej poznasz także nowe funkcje w SUSE OpenStack Cloud 8, jak pełna obsługa OpenStack Ironic do szybkiego i łatwego wdrażania obrazów oprogramowania bezpośrednio na serwerze (bare
metal) zamiast w środowisku wirtualnym, obsługa VMware NSX-V i sieci zdefiniowanych programowo (SDN), wykorzystanie OpenStack Freezer do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowiska po awarii (funkcja DRaaS), oraz opartego na projekcie Ardana narzędzia Cloud Lifecycle Management do zarządzania cyklem życia chmury.

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera

Pamiętaj, że nie wysyłamy spamu i zawsze możesz się wypisać.
Chcę zapisać się do newslettera konferencji OpenStack Days Poland 2018 oraz do newslettera Compendium Centrum Edukacyjne i otrzymywać informacje dotyczące konferencji oraz szkoleń informatycznych. Tym samym udzielam zgody organizatorowi konferencji OpenStack Days Poland 2018 Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz Partnerom konferencji na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Compendium Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. oraz Partnerom konferencji w celach marketingowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 97 r. nr 133 poz. 883).

FreshMail.pl