Paweł Mirończuk

SUSE Senior Consultant

Wielki entuzjasta oprogramowania open source. Korzysta z Linuksa na desktopie od 1996 r. Obeznany z wieloma systemami jak Debian/Ubuntu, Fedora/RedHat, openSUSE/SUSE Linux Enterprise i BSD.

Specjalizacje: zarządzanie tożsamością, RBAC, XML, XSLT, PRINCE2, ITIL, Linux, wirtualizacja, klastrowanie, cloud computing.

PRELEKCJE:

Warsztaty:
Uruchamianie aplikacji w kontenerach z wykorzystaniem technologii Kubernetes i oprogramowania SUSE CaaS Platform (samodzielnie lub na SUSE OpenStack Cloud).

Plan warsztatów z SUSE CaaS Platform:

  1. Konfiguracja głównego węzła zarządzającego – mastera
  2. Zapoznanie się z interfejsem
  3. Podłączenie kilku workerów (dostarczone jako OVA do zaimportowania)
  4. Uruchomienie wcześniej przygotowanego obrazu z aplikacją
  5. Upgrade obrazu do nowszej wersji – symulacja „błędu krytycznego” w celu zademonstrowania, jak używanie kontenerów skraca czy wręcz eliminuje „okienka serwisowe”.

Prelekcja:
Monitorowanie i zarządzanie środowiskiem chmury OpenStack

Zapraszamy na premierowy pokaz SUSE OpenStack Cloud 8 (premiera – maj 2018) oraz w pełni skalowalnego narzędzia do monitorowania chmury, które upraszcza monitorowanie i zarządzanie środowiskiem chmury SUSE OpenStack Cloud i uruchomionymi w niej procesami. Na naszej sesji technicznej poznasz także nowe funkcje w SUSE OpenStack Cloud 8, jak pełna obsługa OpenStack Ironic do szybkiego i łatwego wdrażania obrazów oprogramowania bezpośrednio na serwerze (bare
metal) zamiast w środowisku wirtualnym, obsługa VMware NSX-V i sieci zdefiniowanych programowo (SDN), wykorzystanie OpenStack Freezer do zautomatyzowanego tworzenia kopii zapasowych i przywracania środowiska po awarii (funkcja DRaaS), oraz opartego na projekcie Ardana narzędzia Cloud Lifecycle Management do zarządzania cyklem życia chmury.