Rafał Szmigiel

Specialist Solution Architect – OpenStack, EMEA, Red Hat

Od 2000 roku zawodowo związany z systemami Linux i FreeBSD. W latach 2012-2015 pracował w firmie Rackspace, gdzie zajmował się utrzymaniem i rozwojem największej chmury publicznej opartej o OpenStack. Od 2016 roku związany z firmą Red Hat gdzie pracuje jako architekt rozwiązań opartych o OpenStack.